מחר אגיש את התנגדויותיי בנושא הקו הירוק והסגול של הרק"ל. העתקתי לבלוג.

הקו הירוק והסגול, מיזם תחבורה ציבורית חשוב ביותר, ושאני מאוד בעדו, מצוי כעת בשלב הגשת ההתנגדויות. המועד האחרון להגשת ההתנגדויות הוא יום רביעי הקרוב. כתבתי כמה התנגדויות אותם אגיש מחר לוועדה לתשתיות לאומיות. אז הנה התנגדויותי / השגותיי – כאן בבלוג: קו ירוק: יש לאפשר מסחר בתחנות תת קרקעיות – אם לא יוכנו מראש יחידות …

מחר אגיש את התנגדויותיי בנושא הקו הירוק והסגול של הרק"ל. העתקתי לבלוג. לקריאה »