עדכון רק"ל: תחנות ארלוזרוב ואבא הלל של הקו האדום

צילמתי כמה תמונות של התקדמות העבודות בתחנות ארלוזרוב ואבא הלל של הקו האדום. (התמונה הראשונה של נתע)